Penyineban Piodalan

Penyineban Piodalan adalah saat - saat menjelang penutupan Piodalan yang diakhiri dengan dengan Nyurud Hayu.
Jadi nyurud hayu adalah memohon keselamatan Kepada Hyang Widhi Wasa, Bhatara-Bhatari dan Leluhur.

Disesuaikan dengan tempat suci atau tingkat upacara atau podalan masing2 yaitu dengan menghaturkan puja permohonan kerahayuan kehadapan Dewa Bhatara, serta permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang mungkin terjadi dlm pelaksanaan upacara ini, seperti halnya dalam mantram Hindu Bali dalam Puja Mantra Piodalan Hai Saraswati yang bertujuan agar selalu diberikan keharmonisan alam ini yang diawali dengan nunas ampura atau permintaan maaf kepada yang dipuja yang dilaksanakan oleh seorang pemangku.
Om, ksama swamam Mahadewa, sarwa prani hitangkarah, mam moca sarwa papebyah, palayaswa Sadasiwa.
Om, Papa ham papa karmaham, papatma papa sambhawah, trahi mam sarwa papebhyah, kenacin nama raksantu.
Om, Ksantawyah kayika dosah, ksantawyo wacika mama, ksantawyo manasa dosah, tat pramadat ksamaswa mam.
Om, Hina saram hina padam, hina mantram tathaiwaca, hina bhaktim hina wreddhim, Sadasiwa namastute.
Om, mantram hina kryam hina, bhakti hina Maheswara, tat pujitam Mahadewa, paripurnam tad astu me.
Mantra Sesantun :
Ong, ngadeg Bhatara Wisnu, maka dewaning sesantun, tinugraha dening Bhatara Guru, sarwaning pinuja ta mamirudha, Ongkara muktyayet sarwa peras, presida sudha ya namah swaha,
Om, sriyam bhawantu, sukham bhawantu, purnam bhawantu ya namah swaha.
 
Mengakhiri persembahan atau manglukar, mantra saa:
Ong, singgih pakulun Ida Bhatara-bhatari sareng sami, riantukan katuran pangubakti pinakengulun sampun puput, mangkin ledang paduka Bhatara-bhatari sareng sami, mewali budal ke kahyangan sowang2.
Proses Pralina, melebur atas apa yang telah dilakukan.
Dilanjutkan dengan mantra Pralina Dewa :
Om ayur wrddhi yasa wrrdhi, wrddhi prajna sukha sriyam, dharma sentana wrddhisca, santute sapta wrddhayah.Om Ung rah phat astra ya namah, Om sriyam bhawantu, sukam bhawantu, purnam bhawantu.
Om, Om Siwaya namah, Om Om Sadasiwa ya namah, Om Om Paramasiwa ya namah, Om Ah, Sunyasiwa ya namah, Om Ang Phat Windhu Dewa ya namah.
Ang Tang Sang Bang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Ung Ang Mang sarwa dewa murswah wesat, muracintya suksma ya namah swaha.
Mantra Pralina Bhuta :
A Ta Sa Ba A I, sarwa bhuta murswah wesat, Ah…Ang. 
Mantra Penyineb Genta dengan menggunakan tri aksara:
Ung, Ang, Mang sarwa dewa suksma nirmala ya namah swaha,
Ang Ung Mang, mantuk sabda bayu idep.
Dilanjutkan ngaturang banten segehan dan ngecorang toya anyar.
(Mantra nyegehin raga, mesegeh ring sang catur sanak)
Sa Ba Ta A I, sarwa bhuta ya namah suada, ndah ta kita sanaku maka catur warna, ingsun paweh sira sega ganjaran ………….(uningang warna segehane), iki tadah sajinira, ngeraris amukti sari, wus amukti sari, aluara sira apang ingsun wus pinuja, manjing ta sira ring awak sariranku, menadi urip waras dirgayusha, Ah….Ang. 
Tetabuhan toya ening/tirtha dasar :
Ong, ebek segara, ebek danu, ebek banyu, pramana ning hulun. 
Tetabuhan arak-berem untuk Panca Maha Bhuta:
Om Perthiwi, Om Apah, Om Teja, Om Bayu akasa, Om Windhu sunya ya namah.
Ong, bhuktyantu Durga katara, buktyantu Kala Mawaca, bhuktyantu bhuta bhutangga, buktyantu pisaca sanggham.
Sehingga dengan prosesi yang dilaksanakan di akhir upacara & piodalan diharapkan semua unsur-unsur panca maha bhuta itu harmonis akan menimbulkan kekuatan positif.
***