Upacara Pangruwak Bhuwana

Upacara Pangruwak atau Ngeruwak Bhuwana adalah upacara yang dilaksanakan sebelum membangun rumah baru maupun membuat bangunan suci sebagai permohonan kehadapan para bhuta kala agar mereka tidak mengganggu.

Permohonan tersebut disebutkan dapat dipersembahkan berupa Caru Eka Sata menurut ajaran sastranya* seperti halnya :

Sesungguhnya hidup senantiasa menjaga kelestarian dan keharmonisan lingkungan sekitar dan alam ini, 
Apabila unsur-unsur tersebut telah harmonis akan dapat menimbulkan kekuatan positif. 
Sehingga menjaga keharmonisan Bhuta Hita itu sangatlah penting dilakukan untuk dapat menjaga keharmonisan alam ini agar tetap sejahtera.

***