Tetandingan Banten Jejanganan

Munggwing kawentenan tetandingan banten jejanganan punika makarya tigang soroh :
 1. Anggen ring banten tataban sang rare asoroh.
 2. Anggen ring banten tataban ring pacolongan asoroh.
 3. Anggen ring banten Kumara asoroh.
Kawentenan dasar tetandingan banten jejanganan punika pateh sekadi jaja cacalan suci sane simalu, medaging panca lan bebikan jangkep, raris susunin jaja cacalan sekadi jaja cacalan Pregembal. Kawentenan tetandingan nyane wenten kalih soroh,inggih punika;

Medasar antuk ngiyu susunin aled gde saha kain wangsul (kain kuno), duwur nyane susunin srebet sreneng,daging raka woh-wohan dena jengkep, medaging sampyan slangsang. Banten dasar Jejanganan nyane (jaja cacalan) genahang ring tengah-tengah ngiyune, kaiterin antuk nasin jejanganan, kadi ring sor puniki.
 • NASI BUNGAN TUWUNG, Madasar antuk ituk-ituk (tri kona) medaging nasi 3 pulung susuning kacang sawur,soang-soang nasi ne macongger antuk bungan tuwung padha akatih.
 • NASI SEMUT, Medasar antuk ituk-ituk asiki, medaging nasi maura/sasahan, sesawur lan kacang-kacangan.
 • NASI KAKUL, Madasar antuk ituk-ituk asiki, medaging nasi maura/sasahan, sesawur lan kacang-kacangan, maulam kulit kakul
 • NASI KULIT TALUH, Madasar antuk ituk-ituk/tri kona, medaging nasi amura/sasahan saha sesawur lan kacang, maulam antuk kulit taluh
 • NASI SUBENG, Medasar antuk busung matuwas sekadi tetuwasan sapsap,medaging nasi sekadi subeng, ring tengah-tengah nasine dagingin kacang botor, nasine dados pinaka subeng,botore dados sesocan nyane.
 • NASI PADANG GAGULUNG, Madasar antruk klongkong busung medaging nasi, susunin sesawur lan kacang-kacangan.
 • NASI KOJONG, Medasar antuk kojong medaging nasi susuni seswur lan kacang-kacangan.
 • Banten jejanganan sane malih asiki, medasar antuk tetempeh susunin aled gde, medaging katipat abungkul, nasi untek 8 bungkul, taler kawewehin antuk nasi sekadi sane kasurat ring sor puniki, tanding dados angiyu.
 • NASI SIYUNG, Madasar antuk ceper medaging nasi marupa sekadi tipat asibak, medaging bawang jahe matusuk 2, kunyit 2 tusuk lan kacang botor anggen matan nyane.
 • NASI BANGKAL, Madasar antuk ceper medaging nasi medaging bawang jahe matusuk 2, cekuh 2 tusuk, tabia cenik 2,n yuh ahiyisan kacang botor anggen matan nyane.
 • NASI KAKUL, NASI ASU GAPLONG: Madasar   antuk   ceper   medaging   nasi, tabia gde, cekuh, botor, irisan   kelapa. Manut sekadi gambar puniki.
 • NASI KEMANGMANG, Madasar   antuk   ceper   medaging nasi,tabia gde, cekuh, botor, irisan   kelapa,   Manut   sekadi gambar ring samping puniki.
 • NASI PURWA, Madasar antuk ceper medaging nasi, bawang jahe, cekuh, botor, tabia gde, irisan klapa. Manut sekadi gambar sekadi ring samping puniki.
 • NASI LAWANGAN, Madasar antuk ceper medaging nasi, medaging bawang jahe, manut sekadi gambar ring samping puniki.
 • NASI CAKRA, Madasar antuk ceper medaging nasi, tabia gde kesuna 5, botor 5, manut sekadi gambar ring samping puniki
 • NASI LUMBUNG, Madasar antuk ceper medging nasi,macongger muncuk don dapdan, kawentenan nyane manut sekadi gambar ring samping puniki.
 • NASI UMBUL-UMBUL, Madasar antuk ceper medaging nasi macongger bulun ayam, kawentenan nyane manut sekadi gambar ring samping puniki.
 • NASI KEKILU, Madasar antuk nasi medaging sere, kawentenan nyane manut sekadi gambar sane wenten ring samping puniki.
 • NASIBULAN, Madasar antuk aled bunter masibeh antuk tri kona, medaging nasi sasahan, susunin sesawur lan kacang-kacangan, duwur nasine mapayas antuk bungan pacah.
 • NASI TANGKARIGA, Madasar antuk aled segi emapt panjang, masibeh matrikona/maplekir, medaginga nasi susuning sesawur lan kacang-kacangan, sekadi gambar puniki.
 • NASI GUNUNG, Madasar antuk taledan pateh sekadi ring ajeng, medaging nasi susunin antuk sesawur lan kacang-kacangan, manut sekadi gambar puniki.
 • Maka sami Jejanganan punika ring duwur nyane dagingin pelas, malakar antuk sesawur makaput antuk don biyu, manut kapidartayang sekadi ring sor puniki:
 • PELAS GENDER, malakar antuk sesawur mekaput antuk don byu, kekaputan nyane sekadi kekaputan pepesan, akeh nyane 5 kaputan. Manut sekadi gambar puniki.
 • PELAS PERAHU, Medasar antuk takir duwur nyane dagingin paplengkungan antuk pelas kalih siki(2)jahit silang, pelas sane asiki matusuk sekadi katih jukung, sekadi gambar puniki.
 • PELAS JUKUNG, Medasar antuk takir asiki magenah ring tengah, ring sisin nyane medaging pelas kekalih matusuk  waluya  sekadi  katih jukung,  manut sekadi gambar pelas puniki.
 • PELAS KAMPID, kekaputan nyane sekadi ngaput lengis miyik-miyikan ring pasar, sekadi kawentenan gambar punki.
 • Pelas marga tiga, medasar antuk pelas tatiga jahit dadosang mabucu telu (segi tiga), manut sekadi gambar puniki.
 • PELAS MARGA PEMPATAN, medasar antuk pelas 4 siki jahit mangdane marepat (segi empat), manut sekadi gambar puniki.
 • PELAS JERIJI, melakar antuk kojong lelima (5), medaging sesawur, matusuk dados asiki, marupa sekadi jeriji.
Demikian dijelaskan tetandingan banten jejanganan ini.
***