Aja Were

Tabel Hari Raya Berdasarkan Pawukon


No Wuku Saptawara Pancawara Hari Raya
1 Sinta Redite
Soma
Anggara
Buda
Paing
Pon
Wage
Kliwon
Banyu Pinaruh
Soma Ribek
Sabuh Mas
Pagerwesi
2 Landep Saniscara Kliwon Tumpek Landep
3 Ukir Redite
Buda
Umanis
Wage
Persembahan Bhatara Guru
Buda Cemeng Ukir
4 Kulantir Anggara Kliwon Anggara Kasih Kulantir
5 Wariga Saniscara Kliwon Tumpek Wariga/Pangatag
6 Warigadean Saniscara Paing Penyucian Bhatara Brahma
7 Julungwangi Anggara Kliwon Anggara Kasih Julungwangi
8 Sungsang Wraspati Sukra Wage Kliwon Sugian Jawa/Parerebon
Sugian Bali
9 Dungulan Radite
Soma
Anggara
Buda
Wraspati
Saniscara
Paing
Pon
Wage
Kliwon
Umanis
Pon
Panyekeban
Panyajaan Galungan
Penampahan Galungan
Galungan
Manis Galungan
Pamaridan Guru
10 Kuningan Radite
Soma
Buda
Sukra
Saniscara
Wage
Kliwon
Paing
Wage
Kliwon
Ulihan
Pamacekan Agung
Pujawali Bhatara Wisnu
Penampahan Kuningan
Kuningan
11 Langkir Buda
Sukra
Wage
Kliwon
Buda Cemeng Langkir
12 Medangsia Anggara Kliwon Anggara Kasih Medangsia
13 Pahang Buda Kliwon Buda Keliwon Pegatwakan
14 Krulut Saniscara Kliwon Tumpek Krulut
15 Merakih Buda
Sukra
Wage
Umanis
Buda Cemeng Merakih
Wedalan Bhatari Sri
16 Tambir Anggara Kliwon Anggara Kasih Tambir
17 Matal Buda Kliwon Buda Kliwon Matal
18 Uye Saniscara Kliwon Tumpek Kandang
19 Menahil Buda Wage Buda Cemeng Menahil
20 Prangbakat Anggara Kliwon Anggara Kasih Prangbakat
21 Ugu Buda Kliwon Buda Kliwon Ugu | di Tegal Penagsaran dll
22 Wayang Saniscara Kliwon Tumpek Wayang
23 Kulawu Buda Wage Buda Cemeng Kulawu | Rambut Sedana
24 Dukut Anggara Kliwon Anggara Kasih Dukut
25 Watugunung Saniscara Umanis Hari Saraswati, memperingati turunnya ilmu pengetahuan
Kutipan Rainan/Hari Suci Umat Hindu di Bali
***