Buda Kliwon Ugu

Buda Kliwon Ugu adalah hari yang sangat baik memohon keselamatan diri dan keluarga.

 • Buda = hari rabu,
 • Kliwon sebagai persembahan bagi jiwa alam semesta ini.
 • Ugu, salah satu wuku dengan uripnya 1.

Buda Kliwon Ugu ini disebutkan merupakan hari saat pesucian Sang Hyang Mas Ayu Manik yang dilaksanakan pada hari rabu kliwon wuku Ugu.

Dalam lontar Sundarigama disebutkan sebagai berikut.:
Buda Kliwon Ugu pasucian Sang Hyang Ayu, kalingania astiti Hyang Mami Nirmala, Shang Yhang Mas Manik meketel, prakertinia canang yasa wangi-wangi, kembang payas, ring luuring aturu, muang ring sanggar / Padmasana.
Buda Kliwon Ugu merupakan hari pesucian Sang Hyang Ayu, yakni ngastuti Hyang Nirmala Jati.

Adapun bantennya yakni :
 • Canang yasa, dan wangi-wangi.
 • Juga menghaturkan kembang payas di atas tempat tidur, dan di sanggah.kemulan
Lalu apa yang mesti kita dilaksanakan saat Buda Kliwon Ugu?
 1. kapertama, Laksanania angesti kayowananing tri mandala pakenan ia tunggal ayuning sarira.
 2. kaping ruania ayuning sang sanak sarwaning numadi,
 3. katigania ayuning praja mandala.
Artinya pada saat ini dilaksanakan pemujaan untuk keselamatan di Sanggah lan Tri Mandala yang tujuannya :
 1. Pertamanya ialah keselamatan untuk diri sendiri sendiri.
 2. Yang kedua ialah keselamatan sanak keluarga seketurunan.
 3. Serta yang ketiga, ialah keselamatan negara, Alam beserta isinya.
Demikian dikutip dari salah satu artikel Agung Murjaya dalam kutipan Hindu Dharma di Fb.
***