Tetandingan Banten Sesayut Plekempa

Tetandingan Banten Sesayut Plekempa puniki kaanggen ring upakara pawiwahan, kawentenan nyane kalih soroh. Inggih punika;
  • Medasar antuk tetempeh kekalih, susunin taledan padha asiki, medaging nyuh masibak, 
  • nyuh masibak punika degingin nasi, nasin nyane maaru antuk toyan cendana, duwur nasi ne dagingin penek padha asiki. 
  • Makarya nasi sawatara 3 kelo, sisan nyane genahang ring tetempehe maka kalih, tetempehe asiki nasin nyane megaris (mapah) dados 9 garis, sane malih asiki nasi ne magaris (Ma-pah) pitu (7), medaging kacang hijo menyahnyah tur maintuk jantos halus, sambehang ring duwur nasine, bayem lalan 16 katih maseduh, genahang ring garis (pah-pahan) nasi ne punika, 
  • lawar bawi anggen pepesan sekadi geti-geti 16 besik, taler magenah ring garis nasine punika, malir lawar bawi anggen brengkes 16 besik genahang ring sor nyuhe sane medaging nasi, sate leklet 16 katih, sate asem 16 katih takir medaging rerasmen 16 takir, sami punika genahang ngiterin nyuh sane medaging nasi punika.
Putih taluh medadar megenah ring muncuk nasi peneke, macongger antuk sekar tunjung putih, magenah ring tetempehe sane medaging nasi magaris 9.
Kuning taluh medadar genahang ring nasi peneke macongger sekartunjung barak utawi kuning, magenah ring tetempehe sane medaging nasi magarais pitu (7), anggen maka ciri hulon nyane, genahang don selasih niyik acarang, taler ring duwur nasine ring tetempehe dagingin sekar mewarna manut warnanning pangider-ideran.
***