Mirah

Mirah adalah batu permata yang sering digunakan sebagai hiasan pada cincin, arca, pada upacara - upacara yadnya seperti mendem pedagingan panca datu, banten anggen rikala mepetik dll yang sebagaimana disebutkan pada kutipan lontar carcan mirah miwah batu dalam esoteric worlds, mengenai beberapa kasiat dari mirah tersebut dijelaskan sebagai :
 • Mirah Dewa, dipercayai berhubungan dengan para dewa, mirah dewa banyak jenisnya  misalnya Mirah bolong yadiyan rengat merupakan bagian dari busana hyang Bhatara siwa yaitu anting-anting beliau yang berasal dari intisari gunung.
 • Mirah Cempaka kuning maswat/mateja bang digunakan oleh pendeta suci yang meraga sang putus/sulinggih atau pemangku widhi dan Mirah Merta sanjiwani, dipercaya milik beliau Hyang Nila Kanta yang percikan tirtanya digunakan untuk memusnahkan efek dari kutukan atau yang terkena sumpah cor. 
 • Mirah Rambut Sedana untuk para pedagang.
 • Mirah Saliwah, 
  • Mirah lengi widya, utamaning utama digunakan sebagai sarana dalam upacara sawa preteka, air basuhannya merupakan tirta pangentas, juga dapat digunakan untuk memusnahkan pengaruh niskala akibat cetik/racun ala bali, anesti aneluh anerang janna oleh penganut ilmu hitam
  • Mirah warna telu: bang, putih lan ireng, digunakan oleh Sang Pandita untuk membuat Tirta Pangentas untuk orang yang sudah meninggal agar memperoleh jalan menuju tempat yang semestinya yang diharapkan mendapat sorga, alam swah loka.
 • Mirah Widuri, 
  • Mirah Widuri dadu macelek gadang digunakan oleh Pemangku. 
  • Mirah Widuri Madu, mahewat putih diigunakan oleh wanita yang lahirnya hari selasa. 
  • Mirah Widuri Kresna, Ireng macelek putih. Baduri Segara, Mirah biru maserat benang akatih untuk orang yang lahir pada hari jumat / sukra umanis.
 • Mirah Kecubung, Mirah dadu macelek tangi. Kecubung Kasihan, Mirah putih mabawa tangi dll
 • Mirah Manjangan Bang, Mirah bang macaya dadu kumedep, kalau diletakkan di dalam air, maka airnya akan berwarna merah digunakan untuk hubungan pada atman para leluhur.
 • Mirah Sutangsu, diiceritakan saat sang Panca Pandawa bertapa semadi di gunung mandara giri, dari tapanya tersebut muncul api didepan mereka, berupa manik putih, kemudian disebut manik maya sepintas seperti pelangi mengeluarkan sinar seperti lampu berserat hijau. Digunakan untuk menghindari musuh yang sangat sakti.
 • Mirah Sitangsu-jagasatru warna kuning mateja kadi malahalah tur madyut kadi netraning mageni kesari lan makukus merupakan intisari tanah tempat Sang Arjuna bertapa, untuk penolak musuh.
 • Mirah Kresna Dana, Mirah ireng mahening kumedep tan peletuh, masinar kadi surya wawu ending, mabiyanglalah tur makukus kadi tejan dammar. Sangat bagus tidak aka nada menyamai. Rupania gadang mawarna tiga, disebut surya tiga. 
  • Mirah Kresna Dana Masinar kelawu, gadang, ireng abiyang lalah, bang makliyab kuning muah putih ika jati mirah luih utama, baik digunakan oleh penguasa yang banyak memiliki bawahan/rakyat. Akan murah rejeki, mudah bersosialisasi dan disegani. 
  • Mirah Kresna rupania ireng abawa kuning, gadang. Untuk bermeditasi. 
  • Mirah Kresna ireng makliab putih makedep bawania masemu gadang, sangat bagus, kegunaannya sangat banyak.
  • Mirah Kresna Murti, Mirah ireng mesawang ijo biru tur mateje hening, yadyus putih kadi netraning mong, metu kukus kadi teja, kadi dammar malih ditengahnia katon kadi bintang kartika, mawigangga solas warna. Sangat bagus, baik dipakai oleh penguasa. 
  • Mirah Kresna Dana Makukus, Mirah dadu mateja kuning nguda, makukus pasangur…….. gadang miwah ireng. Mawat mali maselekan; Utama. Untuk orang yang lahir pada hari sabtu paing. 
  • Mirah Kresna Dana Sadewa, Mirah gadang macelek putih, mawat gangga mahileh, wiadin putih maswat; ong dirgahayu. Biasanya dipakai oleh orang penting, rastu tirta ye namah. Untuk orang yang lahir pada hari sabtu paing. 
  • Mirah Kresna Dana Payudan, Ireng makedep ireng terus mabawa putih sekadi tejan dammar, Utama dahat. Milik beliau Hyang Wisnu. Untuk berperang. 
  • Mirah Asti Kresna, Mirah gadang macelek dadu, Untuk orang yang lahir pada hari sabtu umanis. 
  • Mirah Kresna Narayana, Mirah ireng kumedep madyut biru, masuwet kuning maburat kuning kadi kalimayah, siwa sekala ika, utama. Digunakan oleh pendeta/sulinggih ataupun penguasa. Pahalanya akan di kasihi orang banyak tapi mesti dibarengi dengan bakti kepada Hyang Siwa dan Hyang Tiga Sakti.
 • MirahWindusara, Mirah bang putih maklyab tangi, dumilah metu kukus. Utama dahat, penolak musuh, untuk momon serta penjaga diri dan rumah. bpanulak satru, karena mirah ini juga dipercaya sebagai intisari tanah tempat Sang Bima bersemedi.

***