Tahukah Anda ? *) Pencarian data

Kebahagiaan

Kebahagiaan adalah sukhacryam salah satu tujuan hidup di dunia ini yang dalam Hindu Dharma sebagaimana disebutkan :
  • Dalam Sapta Wredayah
    • Sukhacrya Wredhi artinya semoga rasa keindahan/kebahagiaan tumbuh berkembang dengan sempurna;
  • Semua kegembiraan, kesukaran, dan kesenangan yang ada ditimbulkan juga oleh materi yang bersumber pada ananda, bedanya hanya pada tingkatannya.
  • Tingkatan yang tertinggi disebutkan ialah suka tan pawali duhka (moksa), kebahagiaan abadi, bebas dari daya tarik atau kemelekatan terhadap benda-benda duniawi.
Dikatakan Arwind Satyani dalam salah satu petikan artikelnya :
Semua makhluk yang masih mempunyai pemikiran pasti menginginkan kebahagiaan. 
Namun kebahagiaan seseorang juga akan dapat hilang apabila orang tersebut selalu melihat hal yang lebih dengan ego dan tanpa mensyukuri apa yang dimiliki. 
Selama manusia tidak bisa mensyukuri apa yang dimiliki dia akan selalu merasa kurang dan merasa tersiksa karena keinginannya. Begitu juga apabila kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki pasti kita akan merasa sangat bahagia. 
Sesungguhnya kebahagiaan itu berada dalam diri kita, perasaanlah yang merasakan kebahagiaan itu, seperti juga disebukan dalam Canakya Nitisastra IV.I sebagaimana dikatakan :
Maka dari itu tiada salahnya kalau kita mampu bersyukur dan menjalani hidup seperti air yang mengalir.
Ayuh karma ca vittam ca
Vidya nidhanam eva ca
Pancaitani hi srjyante
Garbhasthasyeva dehinah
Terjemahan:
Semua itu berdasarkan karma yang telah kita lakukan.....dan alangkah baiknya apabila kita menjalani hidup dengan apa adanya dan tidak memiliki keinginan yang bersifat “terlalu” atau berlebihan.
***