Sad Kerti

Sad Kerti | adalah enam upaya untuk menjaga hubungan kesucian dan keseimbangan alam ini secara sekala dan niskala dimana satu sama lain saling berkaitan, 
 1. Jana Kerti, menegakkan kesucian atau keseimbangan diri kita sendiri.
 2. Jagat Kerti, menjaga kesucian atau keharmonisan hubungan antara semua mahluk di alam ini.
 3. Samudera Kerti, menjaga kesucian atau kelestarian pantai dan lautan.
 4. Wana Kerti, menjaga kesucian atau kelestarian hutan dan pegunungan, yaitu : 
  • Maha Wana, hutan rimba masih asli dan belum tersentuh manusia, 
  • Tapa Wana, hutan suci tempat dimana para yogi membuat pusat pertapaan atau pesraman
  • Sri Wana, kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai sumber kemakmuran ekonomi.
 5. Danu Kerti, menjaga kesucian atau kelestarian sumber-sumber air tawar seperti danau, berbagai sumber mata air dan sungai/tukad seperti pelaksanaan upacara labuh gentuh dll.
 6. Atma Kerti, menegakkan kesucian atman atau jiwa-jiwa yang telah meninggalkan dunia material ini.
Sehingga dalam pelaksanaanya diharapkan lestarinya alam ini.
***