Guru Piduka

Guru Piduka adalah upacara yadnya pakeling (atau; permohonan maaf) yang disebutkan dalam sumber kutipan upacara pengepah ayu, upakara Meguru Piduka dilaksanakan di Sanggah Kemulan, dengan tetandingan banten untuk guru piduka disebutkan sebagai berikut :  
 • Daksina Pejati
 • Ketipat, Pras, dan runtutannya. 
 • Banten Guru : 
  • mealed taledan, 
  • raka-raka sarwa galahan, 
  • tumpeng guru, 
  • kojong rangkadan, 
  • sampyan jeet guak.   
***