Mantra Upakara Yadnya

Mantra upakara yadnya dan bebantenan untuk persembahan sebagaimana disebutkan dalam kutipan tutorial & life style tata cara ngaturang banten pejati dll dengan cara tangan diletakan di depan hulu hati dengan sikap deva pratistha dan beberapa kutipan mantranya disebutkan sebagai berikut :
  • Untuk Mantra Pejati (Daksina, Ajuman, Katipat Kelanan) | Om Puspa Danta ya namah svaha (dalam hati), Om Siva sutram yajna pavitram paramam pavitram ........................................
  • Mantra Canang Sari | ............... Om shri Deva Devi Sukla ya namah svaha
  • Mantra Ngayabang upakara, | ............... Om Deva Boktra Laksana ya namah, Deva Tripti Laksana ya namah, Treptya Paramesvara ya namah svaha ...........
  • Mantra Panyeneng/Tehenan/Pabuat dengan Penyeneng dipegang dengan kedua tangan didepan hulu hati | .............. Surya Chandra Lintang Teranggana, Om shri ya namah svaha ...........
  • Mantra Peras | .............. Omkara muktyate sarva peras prasidha siddhi rahayu ya namah svaha.......
  • Mantra Pemercikan Tirtha ke semua upakara yadnya | ............... Om Pertama Sudha, Dvitya Sudha ..........
  • Mantra Segehan | ................ Om svasti-svasti sarva bhuta suka pradhana ya namah svaha ....................... Om shantih shantih shantih Om, ................. kemudian bunga di buang ke depan (arah segehan) lalu diperciki tirtha.
  • dll
***