Ananda

Ananda berarti penuh suka cita dan kebahagiaan (full of bliss) yang juga merupakan perputaran hidup untuk dapat mencapainya.

Sebuah kebahagiaan abadi yang bebas dari penderitaan dan suka duka dimana disebutkan bahwa :
Sejatinya maya yang diciptakan Brahman hanyalah menimbulkan illusi, namun tidak berpengaruh sedikitpun terhadap kebahagiaan Brahman itu sendiri.. 
Pada hakikatnya semua kegembiraan, kesukaran, dan kesenangan yang ada ditimbulkan juga oleh materi yang bersumber pada ananda ini, bedanya hanya pada tingkatan sebagaimana disebutkan panca sraddha dalam konsep ketuhanan menurut Agama Hindu yaitu :
  • Kebahagiaan yang paling rendah ialah berwujud kenikmatan instingtif seperti yang dimiliki oleh binatang. 
  • Tingkatan yang lebih tinggi ialah kesenangan yang bersifat sementara yang kemudian disusul duka
  • Tingkatan yang tertinggi ialah suka tan pawali duhka, kebahagian abadi, bebas dari daya tarik atau kemelekatan terhadap benda-benda duniawi.
Dan bagi orang yang telah mencapai moksa juga disebutkan berarti mereka telah mencapai alam Sat cit Ananda sebagai kebahagiaan yang tertinggi.
Dengan adanya kepercayaan terhadap atman yang kekal abadi dan telah moksa tersebut, Sukha tan pawali dukha itulah disebutkan merupakan suatu keadaan kebahagiaan yang tidak disusul oleh kedukaan.
Dimana Moksartham jagadhita ya ca iti dharma sebagai tujuan hidup untuk dapat mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.
Namun baik buruk perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup juga nantinya dapat menjadi perputaran kebahagiaan dan kedukaan yang dicapai dimana dalam penggunaan simbol tamas pada sebuah Banten Pejati juga menjadi sebuah renungan kita tentang kualitas dari karma wasana yang juga berpengaruh pada nantinya.

Seperti dikisahkan dalam Swargarohanaparwa sebagai bagian akhir dari perjalanan Mahabharata, dimana sebuah ujian bagi Dharmawangsa dalam kepergiannya ke Sorga yang awalnya terlihat suasana yang terbalik :
  • Para Korawa di Sorga, karena dahulu semasa hidupnya pernah berbuat baik sedikit sehingga awalnya mereka juga dapat menikmati sorga sebentar yang pada akhirnya mendapatkan Neraka.
  • Namun keluarga Pandawa mendapat Neraka terlebih dahulu. karena di kehidupan sebelumnya pernah berdosa sedikit sehingga harus dihukum sebelum masuk sorga, alam swah loka pada akhirnya.
***