Piodalan Purnama Kawulu

Beberapa piodalan purnama / purnamaning sasih kawulu :
Sebelum melaksanakan sembahyang dan setelah duduk dengan tenang, dan suasananya telah tenang ucapkan mantram ini:
  • Pranayama, "Om prasada sthiti sarira siwa suci nirmalàya namah swàha", artinya: Ya Tuhan, dalam wujud Hyang Siwa, hamba-Mu telah duduk tenang, suci, dan tiada noda.
  • Kalau tersedia air bersihkan tangan pakai air. Kalau tidak ada ambil bunga dan gosokkan pada kedua tangan.