Tetandingan Banten Sesayut Purna Asih

Tetandingan Banten Sesayut Purna Asih puniki keanggen ring pawiwahan, medasar antuk dulang susiming wastra selem lan kuning merajah Smara Ratih, susuning aled sesayut antuk busung nyuh gadang maplekir maileh, medaging beras, ketan, injin, medaging nasi pangkonan asibak ireng asibak kuning, medaging tumpeng ireng 4 bungkul, tumpeng kuning 7 bungkul, canang sari, canang pangrawos, canang gantal, sekar selem lan sekar kuning, tulung apasang, ayam ireng mepanggang, ayam putih syungan mapanggang, genahang manut tumpeng nyane, sami winangun urip, artha 225, jangan bayam luhur atanding, sambel mica ginten, tabya bungkut atakir, sesawur maurab emba atakir, kalungah nyuh gadang 1, lis senjata antuk busung, penyeneng alit, pras alit, sampyan Nagasari, canang pahyasan, tatebus ireng lan kuning.