Naimitika Kala

Naimitika Kala (Naimitika Karma; Caru) adalah sembahyang yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu, terutama hari-hari yang disucikan (dirayakan) dengan mempergunakan sarana :
  • dupa/api (Aghni), 
  • air tirtha (Toyam), 
  • buah-buahan (Phalam),  
  • bunga (Puspam) dan 
  • dedaunan (Patram), antara lain :
***