Satya Yuga

Satya Yuga berasal dari dua suku kata yaitu : satya dan yuga;
Jadi Satya Yuga adalah jaman dari suatu kebenaran yang akan membawa umat manusia pada ketenangan.

Ketika para manu pada jaman satya yuga disebutkan mengajarkan dharma sastra pertama kepada umat manusia yang konon pada jaman satya yuga ini terdapat seorang raja bernama Satyabrata yang selamat dari air bah atas pertolongan matsya awatara dalam wujud ikan raksasa.

Keberadaan Tuhan Yang Maha Ada dan Maha Kuasa yang berpusat pada tingkatan alam Satya Loka yang selalu mengasihi dan membimbing umatnya yang di jaman keemasan satya yuga ini sebagaimana dijelasakan sastra agama hindu dalam pura penataran luhur medang kamulan, ketika umat manusia sangat dekat dengan Tuhan dan para Dewa dimana saat itu,
yang menurut Natha Sastra, di masa Satya Yuga ini tidak ada Natyam karena pada masa itu semua orang berbahagia, orang-orang tidak perlu menulis kitab, sebab orang-orang dapat berhubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa, kehidupan yang pada masa satya yuga ini disebutkan, 
  • tempat memuja Tuhan tidak diperlukan, 
  • sebab orang-orang sudah dapat merasakan di mana-mana ada Tuhan, sehingga pemujaan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun.
Kurang lebih selama 1.700.000 tahun lamanya dan jaman Satya Yuga pun berakhir sebagai tahap awal dari empat Catur Yuga sebagai siklus perputaran drama kehidupan setiap jaman di alam ini.
***