Wibhu Sakti

Wibhu Sakti adalah sifat atau wujud "Yang Maha Ada", gaib dan sukar dibayangkan sebagai salah satu kemahakuasaan Sanghyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian dari Cadhu Sakti yang dalam Sapta Ongkara dimana disebutkan bahwa :
Perpaduan Wibhu-sakti dan Sadu-sakti disebut Prabhu-sakti, merupakan kekuatan yang menyebabkan getaran-getaran magis di bhuwana agung alam semesta ini dan dipuja melalui Meru Beratap 11.
"Beliau dengan ke-mahakuasaan Wibhu Sakti-Nya menciptakan semesta dari diri-Nya, dengan cara berubah (uta-prota) dari Nirguna Brahman menjadi Saguna Brahman dalam keabadian waktu yang keberadaaNya bersifat maya dan tidak berwujud namun aktif dengan segala ciptaanNya"
Tuhan (Hyang Widhi) yang bersifat Maha Ada tersebut dalam pokok-pokok keimanan Agama Hindu (1) oleh okanila.brinkster.net disebutkan juga Beliau berada disetiap mahluk hidup, didalam maupun diluar dunia (imanen dan transenden). 
 • Meresapi disegala tempat dan ada dimana-mana (Wyapi Wyapaka), serta tidak berubah (Awikara) dan kekal abadi (Nirwikara). 
 • Di dalam Upanisad (k.U. 1,2) disebutkan bahwa 
  • Hyang Widhi ibaratnya sebagai "telinga dari semua telinga
   • pikiran dari segala pikiran, 
   • ucapan dari segala ucapan, 
   • nafas dari segala nafas 
   • dan mata dari segala mata".
Namun Hyang Widhi itu juga bersifat gaib (maha suksma) dan abstrak tetapi ada. Di dalam Bhuana Kosa disebutkan sebagai berikut:
"Bhatara Ciwa sira wyapaka
sira suksma tan keneng angen-angen
kadiang ganing akasa tan kagrahita
dening manah muang indriya".
Artinya:
Tuhan (Ciwa), Dia ada di mana-mana, Dia gaib, sukar dibayangkan, bagaikan angkasa (ether), dia tak dapat ditangkap oleh akal maupun panca indriya.
Walaupun amat gaib, tetapi Tuhan hadir dimana-mana.
 • Beliau bersifat wyapi-wyapaka, meresapi segalanya. 
 • Tiada suatu tempatpun yang Beliau tiada tempati. 
Beliau ada disini dan berada disana sini yang dalam materi pelajaran atau bahan ajar Agama Hindu Sd Kelas VI tentang Cadhu Sakti, Tuhan memenuhi jagat raya, Bhuwana Agung ini dipenuhi oleh kemahakuasaan wujud-Nya ini seperti contohnya :
 • Matahari selalu dapat bersinar, 
 • Bintang dan bulan selalu bersinar, 
 • Tuhan ada pada air, 
 • Tuhan ada pada setiap makhluk 

***