Tetandingan Banten Panglepas Awon

Tetandingan banten Panglepas Awon puniki medasar antuk tetempeh susunin daun talujungan,
  • raka woh-wohan dena jangkep, 
  • nasi muncuk kuskusan, 
  • tancebin linting tetiga, 
  • linge punika gantungin rontal
  • kojong rangkadan, 
  • sampyan nagasari, 
  • canang burat wangi lenga wangi.
Sebagai tambahan, besar kecilnya bebantenan seperti pengggunaan jerimpen sebagaimana disebutkan dalam kutipan scribd.com, upacara ngelepas hawon ini diberikan beberapa pilihan upakara yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:
  • Upakara yang kecil: Peras, Penyeneng, Jerimpen tunggal dll, semampunya.
  • Upakara yang biasa (madia): Peras, Penyeneng, Jerimpen tunggal, di sini hanya ditambah dengan penebusan.
  • Upakara yang besar: Seperti upacara madia hanya lebihnya jerimpen tegeh dan diikuti wali joged atau wayang lemah.
***