Tetandingan Banten Lan Nasi Pengakulan

Tetandingan banten lan nasi pengakulan puniki kepah dados kalih luir ipun :
  • BANTEN PENGAKULAN, medasar antuk dulang alit/sesenden medaging beras, lekesan solas saha buah/jambe solas iyis/iris mawadhah ceper, sampyan pengakulan l (sekadi jejahitan sampyan Pagoyan), ring samping sampyan punika degingin buah/jambe 1, taluh ayam matali 2, cawan/jembung medaging toya lan kakul hidup 2. raka woh-wohan jangkep.
  • NASI PENGAKULAN, medasar antuk dulang susunin aled gde medaging don nangka 11 bidang jahit sekadi tampak dara, medaging nasi ketan 2 pithing mawarna putih kuning, medaging nyuh mahiyis/meiris, ituk-ituk antuk ron 11 besik, medaging nasi maura saha rerasmen kacang sawur, kojong antuk ron 11 siki medaging bunga lan porosan, duwur nyane genahang pras tulung sesayut asoroh raka woh-wohan jangkep, daksina 1.
***