Aja Were

Tatebasan Bayakala Pakala-kalan Pawiwahan

Tetandingan Banten Tatebasan Bayakala Pakala-kalan Pawiwahan puniki
  • medasar antuk tetempeh/ngiyu, susuni aled Sesayut, medaging nasi makaput antuk don biyu kayu asiki, 
  • tancebin bawang jahe, maulam balung gagending, getih matah atakir, isuh-isuh, 
  • Sampat, tulud, mategul antuk benang tri dhatu, base tulak, lis peselan, bebuhu, padma, toya aruan atakir, canang pahyasan, pras tulung sayut, penyeneng alit, sampyan nagasari, sasedep tepung tawar, tatebus putih, 
  • coblong 1, payuk pere l, 
    • eteh-eteh nyane sami masarana antuk slepan nyuh gadang.