Neraka Awici

Neraka Awici adalah alam neraka bagi roh manusia yang semasa hidupnya berani kepada orang tua, membunuh guru, dan menghina agama.
Sebuah tempat yang dihuni oleh setan-setan gentayangan mengerikan, gelap penuh penderitaan yang tiada bandingannya sebagaimana tersirat dalam Lontar Kunjarakarna Dharmakatana yang merupakan ajaran suci bagi pendosa berat sebagai ilmu kebatinan dalam usaha manusia untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.
Sebagaimana disebutkan bahwa Hindu dikatakan adalah ibu atau pusat dari semua agama dan budaya
Oleh sebab itu kita diajarkan untuk tidak boleh menghina agama lain.
Diceritakan pada zaman dahulu, Dewi Sukesi pun pernah bertanya pada para rsi, “ Meliputi apa saja dosa-dosa itu dan kapan seorang pendosa mendapat neraka ?”
Dosa yang paling berat adalah menghina.
***