Lontar Siwa Guru

Lontar Siwa Guru adalah tutur yang menjelaskan tentang:
  • Keberadaan Bhatara Siwa Guru sebagai asal mula dari segala makhluk hidup dan tujuan dari semua yang hidup ini.
  • Menguraikan tentang pasuk wetu (keluar masuk Bhatara Siwa Guru) dari alam semesta ke dalam diri manusia, pasuk wetu bhuwana agung dan bhuwana alit.
  • Menguraikan keberadaan Bhatara Siwa Guru sebagai penolak penyakit, penolak racun, penolak desti, pemberi tirtha amerta.
  • Menguraikan tata cara meletakkan bija pada tiga tempat dan bhasma inti dari kesucian Bhatara Siwa guru juga bergelar Sang Hyang Jagatnatha, Sang Hyang Taya Agni.
  • Menguraikan tentang Astaka Mantra yang harus diucapkan setiap hari, agar luput dari kematian, penghilang musuh, sikap beryoga mengucapkan mantra menghadap kesemua arah. 
Demikian sekilas disebutkan tentang lontar siwa guru ini dalam alih aksara dan alih bahasa lontar dalam kutipan artikel konsep - konsep budaya Bali Culture Government.
***