Tetandingan Banten Pengulapan

Tetandingan Banten Pengulapan puniki,
 • Medasar antuk tetempeh masusun antuk taledan gede, 
 • dagingin raka who-wohan jangkep, tumpeng alit 11 bungkul dados a ceper
 • untek 22 bungkul dados aceper, 
 • kojong rangkadan, 
 • Daksina 1, 
 • ketipat kelanan
 • ajuman/sodaan alit, 
 • tulung sesayut,  
 • peras alit,  
 • penyeneng alit, 
 • wewakulan masampyan nagasari
 • sasedep tepung tawar, 
 • lis peselan
 • padma 1, 
 • sangga urip, 
 • tegteg, 
 • canang pahyasan, 
 • coblong 1, 
 • payuk pere 1.
***