Maha

Maha dalam bahasa sansekerta berarti besar, agung, mulia, luhur, utama, dan tersohor. Adapun maksud yang tersimpan dalam istilah maha itu adalah 
  • menerangkan segala macam sifat dan 
  • keadaan yang amat besar dan selalu melebihi segala hal.
    • Atau diartikan sebagai “tak terbatas" seperti dalam kata mahasiswa.
Kemahamuliaan tersebut sebagaimana dijelaskan pada kutipan artikel madewaisnawaputra.com dalam siwa tattwa bag I, Tuhan dengan delapan kemahamuliaan asta aiswaya dalam wujud sebagai Sadasiwa.

Maha besar yang meliputi semuanya sebagai simbol sifat keagungan asta dala Tuhan yang pada tingkatan Maha Loka,  pada hakekatnya memuja Tuhan Yang Maha Esa akan mencapai 
  • kebahagiaan yang tidak ada awal dan 
  • tidak ada akhirnya. 

***