Tetandingan Caru Patemon

Kewentenan tetandingan banten caru patemon puniki kepah dados papat luir ipune :
  1. Banten Magenah ring samping nyane sirep, kawastanin Banten Pepradangan, lwir nyane: Katipat bantal genep dadi atanding, nasi kepel mawadah don talujungan,ulam nyane hati magoreng 3 tebih matusu,tuwak asujang jinah 11 keteng.
  2. Banten Magenah ring tebenan nyane sirep, Banten nyane sarwa matah. Beras agemel, getih matah atakir, sedah tampinan.
  3. Banten Magenah ring duwur nyane sirep, Banten Sesayut atanding: Madasar antuk aled sesayut, susunin tumpeng kuning asiki, tumpeng putih asiki, maulam ayam putih tulus mapanggang, raka woh-wohan dena jangkep, panyeneng alit, pras alit, sampyan nagasari, canang burat wangi lenga wangi 12 tanding.
  4. Banten Salwiring Dina patemon, medasar antuk taledan masarana antuk don pandan, matatakan kalakat suddhamala, medaging nasi palupuhan, maulam baking gegending, mwang basang, mapencok balulang, taluh matah, emba dena jangkep jangan asem, susuin rwaning pulet, rwaning don bingin, metali benang tri datu, sesantun nyane anut uriping panca wara, raka woh-wohan dena jangkep, sedali porosan 13, kawangen 13, tulung barak 13, sesari 225, genep sopakaraning sesantun.
***