Tahukah Anda ? Yasa kerti lan bhakti... memargi antuk manah suci.

Tetandingan Banten Kumara

Tetandingan banten kumara puniki medasar antuk dulang alit / sesenden, medaging :
***