Tatebasan siddha sampurna

Tetandingan banten tatebasan puniki anggen ring kamanusan, Pawetonan, medasar antuk aled sesayut, medaging :
 • nasi punjungan putih apunjung, 
 • ketipat siddha purna 5, 
 • iwak udang, 
 • sekar barak, 
 • sedah who,  
 • kawangen 1, 
 • raka woh-wohan dena jangkep,  
 • Penyeneng alit, 
 • Pras alit, 
 • Sampyan Nagasari, 
 • Canang pahyasan.
***