Zaman Pido

Istilah-istilah ane zaman pido lego suba kapah pisan manggo / keorahang. Sakelawa penting masih asanne irago nawang, mani puan yen ado nak nakonang apang irago bisa ngorahin ( upami : apo ane madan inan (induk)........., panak (anak) ......madan...., muah ane lenan)

Adan panak lan inan buron :
 • Panak celeng madan kucit
 • Inan celeng luh madan bangkung
 • Inan celeng muani madan kaung
 • Panak siap madan pitik
 • Inan siap luh madan pengina
 • Siap muani ane gede (inan siap muani) madan manuk
 • Panak bebek madan memeri / meri
 • Panak sampi madan godel
 • Panak cicing madan kuluk / konyong
 • Panak jaran madan bebedag
 • Panak penyu madan tukik
 • Panak kekua madan boko
 • Panak udang madan kretes / testes
 • Panak keyuyu/yuyu madan kreket
 • Panak kambing madan wiwi
 • Panak bikul madan nying-nying
 • Panak bojog madan apa
 • Panak meong / meng madan tai
 • Panak katak madan becing-becing
 • Panak kakul madan pici-pici
 • Panak jelema madan rare
 • Panak kebo madan bedigal
 • Panak memedi madan :............................ ?
 • Selengkapnya ................................