Memedi

Memedi adalah jenis bhuta kala berambut merah seperti api, kulit menyala merah sebagai salah satu mahluk gaib yang menakutkan bagi krama Bali;
Dimana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar.
Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak dimana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan.

Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau engkebang memedi biasanya warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan.

Dan juga menurut cerita engkebang memedi yang sering beredar di Bali, mahluk ini juga bertugas sebagai pemberi hukuman kepada anak-anak yang sering kencing sembarangan di tebe (semak-semak belakang rumah).
***