Tattwa sangkaning dadi janma

Tattwa sangkaning dadi janma adalah sebuah pustaka lontar kamoksan yang memuat ajaran tentang hakikat Hyang Siwa.

Lontar dadi janma ini mengacu pada pustaka yang lebih tua seperti, 
 • Bhuwanakosatentang pengetahuan untuk memahami Śiwa yang bersifat sangat rahasia.
 • Wrehaspati Tattwa, ajaran tentang Cetana dan Acetana, dua unsur menjadi sumber segala yang ada.
 • Tattwa Jnana, harus diketahui oleh masyarakat agar terhindar dari kesengsaraan hidup atau tahu tentang suka duka kehidupan di dunia ini.
 • Jnana Siddhanta, upaya untuk memahami ajaran ketuhanan.
 • Ganapati Tattwamengetahui ajaran tentang kebenaran terutama menyangkut sumber ciptaan yang ada serta proses kembalinya kepada sumber asalnya.
Materi Pokok yang diajarkan dalam pustaka Tattwa Sangkaning Dadi Janma adalah pengetahuan rahasia, yaitu tentang :
 • ilmu kadyatmikan, 
 • ilmu untuk melepaskan Sang Hyang Urip / atman untuk kembali ke asalnya atau kamoksan, 
 • kalepasan, 
 • kesunyataan.
Janganlah mengajarkan kepada murid yang tidak mentaati tata krama.

Dan kepada orang yang tidak terpelajar, rahasiakanlah ajaran Beliau para Resi, sebab :
 • murid yang pandai tetapi tidak bermoral, 
 • tidak mentaati tata krama, dan 
 • tidak hormat kepada guru, 
itu akan mendapat petaka besar bagi si murid.

Sebaliknya, walaupun murid itu agak kurang, kalau mentaati ajaran tata krama dari guru, pastilah murid itu akan berhasil.

Oleh karena itu, disebutkan pula perlulah kiranya pembaca bila ingin mempraktekkan ajian-ajian ini dituntun oleh seorang guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
***