Tetandingan Banten Towok

Tetandingan banten towok puniki, madasar tetempeh susunin aled medaging :
 • Tumpeng antuk wot 2 bungkul, 
 • iwak nyane sawung samalulung (taluh anyar), 
 • sedhah nyane rwaning buah, 
 • apuh nyane awu, 
 • pucang wohning liring, 
 • bunga kembanging waluh, 
 • lawan kaping, 
 • panembian kulit pangi
 • plawa   rwaning   lateng,   
 • aled   nyane   rwaning   buah, 
 • beras kulak
 • jinah  25 keteng,
 • canang atanding.
Tetandingan puniki magenah ring Pangekeban ring daganing aturu.