Brahma Yadnya

Brahma Yadnya adalah persembahan dengan sarana belajar dan mengajar secara tulus ikhlas yang dalam widya sastra, mengajarkan ilmu pengetahuan adalah yadnya yang utama, sebagaimana dijelaskan, 
 • Dalam kehidupan ini ilmu pengetahuan tersebut demikian pentingnya, karena itu, 
   • beryadnya dengan ilmu pengetahuan dinyatakan dalam Sloka Bhagawad Gita yang dikutip dalam tulisan jauh lebih utama daripada beryadnya dengan harta benda dalam bentuk apa pun.
   • Dalam Manawa Dharmasastra III.70 dinyatakan, belajar dan mengajar dengan keikhlasan disebut Brahma Yadnya. 
    • Karena proses belajar dan mengajar itu bertujuan untuk memberikan orang ilmu pengetahuan untuk menopang hidupnya mendapatkan kebahagiaan.
Seandainya upacara yadnya itu dapat lebih dihemat sedikit dan hasil penghematan itu diwujudkan dengan membentuk perpustakaan pura, desa atau banjar tentu hal ini sangat utama sesuai dengan ketentuan sastra agama yang juga dijelaskan bahwa, 

Perpustakaan itu juga harus dibarengi dengan gerakan untuk meningkatkan minat baca,

Sehingga pada zaman modern ini apa pun yang kita lakukan kalau tanpa pengetahuan yang jelas akan menjadi sia-sia. 
***