Wisnu Purana

Wisnu Purana (Visnupurana) adalah kisah yang berisikan kelahiran Dewa Wisnu dalam wujud Narayana yang disekelilingnya dipenuhi air.

Pada awal mula terciptanya alam semesta yang dalam siwagama disebutkan dipenuhi air, 

Tersebutlah dari dalam air muncul sebuah telor ( anda ) yang berbentuk bulat seperti gelembung air. 
  • Telor itu kemudian membesar dan membesar, 
  • kemudian didalam telor itu berstanalah Visnu. 
Telor yang besar itu disebut Brahmanda. Di dalam brahmanda inilah terdapat pegunungan dan tanah, samudra dan lautan, para dewa, manusia, hantu, bintang (beburon), bulan dan sebagainya. 

Dalam setiap sisi telornya itu dikelilingi oleh berbagai elemen seperti api, air, angin, udara dan angkasa.

Narayana tidak lain adalah Visnu
  • Nara berarti air, dan 
  • ayana berati tempat istirahat. 
Jika ciptaan terdahulu telah dihancurkan maka Narayana kembali beristirahat diatas air yang memenuhi alam semesta. Kemudian beliau melihat disekelilingnya dipenuhi air sehingga memutuskan untuk menciptakan dunia kembali.

Selain itu, dalam Kitab Wisnu Purana, Tanda-tanda Zaman Kaliyuga juga dijelaskan :
  • Pada masa Kali Yuga | ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain, banyak perubahan tak diinginkan yang akan terjadi dll 
  • dan akan datang Kalki Awatara yang akan menyelamatkan umat manusia.
***