Dadong

Dadong adalah sapaan kepada nenek di Bali;
  • Nini / niang bahasa yang lebih halus;
  • Mbah juga ada yang menyebutnya.
Ada sebuah Pitutur I Dadong yang sangat menyentuh;

"Cening cucun2 dadong, pirengan je abedik setonden dadong ngalahin cening ajak mekejang.
Dadong tusing menganang harta brane nak kel dado uyut, kanggoang kebekelin baan pitutur lan tetuek dogen,
Hidup kanggoang medasar tri kaye parisude.
Luwungan mawecane teken pisagane,
Becikan ngabe pepineh,
Jujure anggo melaksane.
Ade mase tri hite karane kone, nak beneh sajan ento.
Luwungan menyame braye teken pisage.
Sayangan ibu pertiwi lan beburon.
Subakti ring hyang whidi lan leluhur.
Nak amonto dogen dasar hidupe.. lan bersihan bhatine malu mare nyemak sastre"

Dadong kel mesare malu..
***