Tetandingan Baten jerimpen Wakul

Tetandingan Baten Jerimpen Wakul kawentenan nyane kalih soroh;
  1. Banten Jerimpen wakul selem; Medasar antuk wakul masrembeng, medaging tumpeng poleng asiki, duwur nyane melakar antuk injin, sor/beten nyane melakar antuk beras, muncuk tumpeng nyane medaging taluh ayam melablab, kojong rangkadan asiki, raka woh-wohan, sampyan masreyok, sasedep tepung tawar.
  2. Medasaran antuk wakul mesrembeng, medaging tumpeng putih asiki, raka woh-wohan, kojong rangkadan, sampyan jeet guwak, sasedep tepung tawar.