Tetandingan Banten Sesayut Patemon

Tetandingan Banten Sesayut Patemon utawi Sesayut Pawrangan, anggen ring pawiwahan.

Sane Istri:

Medasar antuk dulang, susunin aled sesayut, medaging tumpeng barak asiki, maulam ayam biying mapanggang, raka woh-wohan dena jangkep, panyeneng alit, pras alit, sampyan Nagasari, canang pahyasan, tatebus barak.

Sane Lanang:
Medasar antuk dulang, susunin aled sesayut, medaging tumpeng putih asiki, maulam ayam putih mapanggang, raka woh-wohan dena jangkep, panyeneng alit, pras alit, sampyan Nagasari, canang pahyasan, tatebus putih.