Tetandingan Banten Sesayut Ngeraja Singha

Tetandingan Banten Sesayut Ngeraja Singha (Raja Singa), keanggen ring rikala otonan menek kelih sang lanang (remaja laki yang baru menginjak dewasa), medasar antuk aled sesayut, medaging