Tetandingan Banten Sambutan Alit

Tetandingan banten sambutan / nyambutin alit puniki medasar antuk ngiyu susunin aled gde lan kain putih, medaging
  • beras agemel, 
  • nyuh abungkul, 
  • taluh abungkul, 
  • pangi l, 
  • tingkih l, 
  • gegantusan
  • pesel-peselan
  • basa-basa akaputan, 
  • ituk-ituk majenggot medaging nasi lan rerasmen, 2. bebuat muani, bebuat luh padha kekalih (2), limas majenggot 2, medaging nasi lan rerasmen, ketipat sambutan agencet, tulung sesayut, canang pahyasan, raka woh-wohan jangkep, sampyan pusung 2, sampyan gantung-gantungan 2, sesedep tepung tawar, sampyan sambutan.