Kerajaan Hastinapura

Hastinapura adalah sebuah kerajaan dalam kisah Epos Mahabharata yang dahulu diceritakan kekuasaanya disebut Bharatawarsha yang berarti wilayah kekuasaan Maharaja Bharata (konon meliputi Asia Selatan). 
Sang Bharata menurunkan Sang Hasti, yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan Para Raja Hastinapura.
Dari keluarga tersebut dalam sejarah dan budaya nusantara diceritakan kemudian lahirlah Sang Kuru, yang menguasai dan menyucikan sebuah daerah luas yang disebut Kurukshetra. Sang Kuru menurunkan Dinasti Kuru atau Wangsa Kaurawa. 
Dan dari dinasti tersebut, lahirlah Pratipa, yang menjadi ayah Prabu Santanu, leluhur Pandawa dan Kurawa.
Dahulu dalam Adiparwa dikisahkan, para Pandawa dan Korawa hidup bersama-sama di istana Hastinapura tersebut dan Bagawan Drona mendidik mereka semasa kanak-kanak, bersama dengan puteranya yang bernama Aswatama. Selain itu mereka diasuh pula oleh Bhisma dan Bagawan Kripa. Setelah Pandu mangkat, kakaknya yang bernama Drestarastra melanjutkan pemerintahan.
Suka duka pun dialami kerjaan ini yang dikisahkan dalam epos mahabharata sebagai gambaran sejarah, yang memuat mengenai filsafat - filsafat tentang kehidupa, keagamaan, sosial, dan politik.
Berakhirnya Kerajaan Hastinapura dimana Prabu Parikesit disebutkan merupakan raja yang terakhir dari Astinapura. Atau cucu Pandawa yang mencapai moksa dengan melakukan bhakti kepada Tuhan secara srawanam.
***