Tetandingan Banten Sorohan

Munggwing kawentenan tetandingan banten sorohan akeh nyane 3 aled ( 3 tanding).
  1. Medasar antuk taledan gde medaging raka woh-wohan, tumpeng alit 11 bungkul, ketipat kelanan, sodaan alit, kojong rangkadan, peras tulung sayut, canang pahyasan, penyeneng alit,nsampyan pusung sampyan gantung-gantungan apasang.
  2. Medasar antuk taledan medaging nasi untek 22 bungkul, raka woh-wohan jangkep, kojong rangkadan, ketipat kelanan, sodan alit, peras tulung sayut, panyeneng alit, sanghga urip, canang pahyasan, sampyan pusung apasang, sampyan gantung-gantungan apasang.
  3. Medasar antuk taledan gde, medaging tumpeng alit 11 bungkul, kojong rangkadan, ketipat kelanan, sodaan alit, raka woh-wohan jangkep, peras tulung sayut, panyeneng alit, sampyan pusung apasang, sampyan gantung-gantungan apasang.
(Tigang tanding puniki mawasta asoroh banten sorohan)