Ngurip Tirtha oleh Pemangku dalam Dewa Yadnya

Ngurip tirtha oleh seorang pemangku dalam memimpin pelaksanaan upacara Dewa Yadnya disebutkan diucapkan dengan mantra sebagai berikut :
OM Hrang Hring Sah Ksmung Ang Ung Mang
OM Swasti-swasti ksing-ksring, YA WA SI MA NA,
I BA SA TA A, Bhutih-bhutih bhur bwah swah swaha
OM Ang Ing Ung, Wyong Mang Wyang Ping Neng
OM OM I A KA SA MA RA LA WA YA UNG namo namah swaha
OM OM A RA KA SA MA RA LA WA YA UNG namo namah swaha
Dan semoga diberkati
***