Ngulangunin Hati

Sejatinya keindahan begitu tampak saat kejujuran hati berstana...
Di sana terdapat kasih, yang memberikan aura kemuliaan...
Tidak sulit mewujudkannya, pun sangat mudah untuk dilakukan...
Asal diri tegas menyadari hikmah-perubahan itu sendiri...

Berubah bukanlah berarti 'melanggar'...
Bila arah tujuannya terstruktur luhur melalui keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dari perbuatan-suci...
Maka Kebenaran pun akan menuntun setiap saat...

Kebenaran senantiasa ada pada 'ketaatan-laku berlandaskan murninya hati'...
Darisini pikiran, ucapan sekaligus laksana bersinergi menghasilkan 'pahala-mulia'...
Katembangin antuk pupuh semarandana dalam kutipan puisi yudha panik Bali disebutkan :
Becikan ring idup pasukan dukan
Paras Paros Salunglung sabayantaka
Ngulangunin suaran suling pangangon
Bajang-bajang nembang ngalih saang
Semar pegulingan di jaba pura,
***