Nagata

Nagata artinya penyesuaian dengan masa yang akan datang sebagai bagian dari tri semaya yang berorientasi pada kelangsungan hidup setiap generasi dari masa ke masa.
Dimana sebuah pertimbangan (wiweka) disebutkan akan sangat diperlukan dalam menentukan setiap tindakan dan keputusan yang akan dapat berdampak pada baik dan buruknya pada masa yang akan datang.
Dan sejatinya bila seseorang senantiasa hidup dalam pertimbangan-pertimbangan, di sana ia akan tertuntun untuk lebih menelaah-nilai, menyelami-esensi...
Sehingga kemurnian akan betul-betul tersaji seirama kasih hati...
Solusi dihasilkan dari kejujuran dan ketulusannya melihat pun menilai dengan memakai hati nurani sebagai penggerak...
Dimana reaksinya selalu tenang, mencari sebab dari segala peristiwa dan disadari semuanya merupakan 'karma yang bertautan'...
Dari sanalah kemudian tonggak penyadaran sekaligus pembenahan itu dimulai...
Dari sana pula 'jalan-Kebenaran' itu akan jelas terlihat...
Dan Ida Sanghyang Widhi pun akan disebutkan senantiasa 'memberikan kemudahan' pada akhirnya...
Seperti ketika masa muda yaitu dengan selalu belajar dan berjuang untuk mengisi diri agar nantinya kita dapat menuju peringkat hidup yang lebih baik pada masa depan.
***