Tetandingan Banten Sesayut Sabuh Rah

Tetandingan banten puniki anggen rikala otonan menek kelih sang istri (gadis remaja baru naik dewasa),

medasar antuk aled sesayut, medaging tumpeng barak 1, mecongger sekar pucuk bang, getih matah atakir, raka woh-wohan dena jangkep, penyeneng alit, pras alit, ulam ayam biying mapanggang, sampyan Nagasari, canang pahyasan, 

sami eteh-eteh nyane melakar antuk don andong bang.