Tetandingan banten Sapuh Lara

Tetandingan banten sapuh lara puniki anggen ring kamanusan,Pawetonan, madasar antuk kulit sesayut,
***