Tetandingan Banten Pepek Tuwuh

Kewentenan tetandingan banten pepek tuwuh puniki keanggen ring kamanusan, madasar antuk :
  • Aled sesayut, 
  • medaging tumpeng asiki, 
  • ingederan papenekan, 
  • rujak alimas, 
  • pencok kacang alimas, 
  • raka woh-wohan dena genep, 
  • penyeneng alit, 
  • pras alit, 
  • sampyan Nagasari, 
  • canang  pahyasan.
***