Tatebasan Pangenteg Bayu

Tetandingan Banten Tatebasan Pangenteg Bayu anggen ring Kamanusan, pawetonan, medasar antuk aled sesayut, medaging :
  • segehan/nasi klopokan asiki, 
  • susunin tumpeng gurih asiki, 
  • penek asiki, 
  • maileh antuk takir 5 siki medaging toyan pancoran 5 soan, 
  • base tampelak 5,  
  • penyeneng alit 1, 
  • Pras alit 1, 
  • raka woh-wohan dena jangkep, 
  • sampyan Nagasari, 
  • canang pahyasan.
***