Tatebasan Lara Malaradan

Tetandingan banten puniki anggen ring kamanusan, Pawetonan, medasar antuk aled sesayut, medaging nasi kuning pasang, mawadah tangkih busung masibeh, maulam janganan paku manut uriping dina, raka woh-wohan dena jangkep, penyeneng alit, Pras alit, sampyan Nagasari, canang pahyasan.