Aja Were

Tatebasan Lara Malaradan

Tetandingan banten puniki anggen ring kamanusan, Pawetonan, medasar antuk aled sesayut, medaging nasi kuning pasang, mawadah tangkih busung masibeh, maulam janganan paku manut uriping dina, raka woh-wohan dena jangkep, penyeneng alit, Pras alit, sampyan Nagasari, canang pahyasan.