Banten Anggen Rikala Mapetik

Tetandingan banten mapetik puniki, luir ipun :
Sapunika banten mapetik keanggen ring nak alit.