Kurma Awatara

Kurma Awatara adalah awatara Dewa Wisnu yang kedua dengan perwujudan sebagai kura - kura raksasa untuk menyelamatkan dunia ini yang konon dalam kisahnya diceritakan,
  1. Dewa Wisnu dalam perwujudannya menjadi seekor kura-kura kosmik bhadawang nala bernama Kurma yang dibelit oleh dua ekor naga sebagai penyangga dalam pemuteran gunung mandara giri di ksirarnawa. 
  2. Sang Hyang Wisnu memurti (membesar wujudnya) menjadi kurma yang berlidah cakra, bertaring tajam (suligi),  atau (berbelai) bajra / genta yang amat utama, amat dasyat wujud kura-kura itu, besar badannya untuk berperang melawan seorang raja yang amat sombong dan lalim yang bernama Watugunung dan amatlah dahsyat pertempuran tersebut, tujuh puluh yuga lamanya Sang Hyang Wisnu berperang melawan sang Watugunung yang amat menakutkan itu.
***